آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی
دی وی دی استاد مجید وجدانی
معلم آنلاین

سيستم مونيتورينگ دز محيطي

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط مسعود جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 08:29

 

مجتبي فرض مهدي

دانشگاه آزاد اسلامي (واحد علوم و تحقيقات تهران)

 

چكيده

سيستم مونيتورينگ دز پرتوهاي يونساز ، قادر به نمايش، ثبت و با يگاني اطلاعات مربوط به دزيمترهاي محيطي مي باشد. اين دزيمتره ا در مكانهايي كه پرتوهاي يون ساز وجود دارد ، مانند محيط هاي آزمايشگاهي ، صنعتي و مكانهايي كه از مواد پرتوزا استفاده مي گردد ، نصب مي شود و با استفاده از خطوط ارتباطي مناسب موجود در محل نصب، مانند بيسيم و يا مودم به سيستم م ونيتورينگ متصل و اطلاعات مربوط به دز هر محيط جهت نمايش و ثبت به سيستم مونيتورينگ ارسال مي گردد . علاوه بر ار سال اطلاعات دز محيطي ، دزيمترها قادر به نمايش مقدار دز محيط در همان محل و همچنين اعلان هشدار در صورت افزايش دز از حد مجاز تنظيمي مي باشند.

 

 

 

 

کلید الکترونیکی

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط مسعود جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:34

مهدی داداشی

در این مقاله قصد ما این بوده که به این سوال پاسخ دهیم :

چگونه می توان شاهد روزی بود که هر شخص عادی بر روی درب منزل خود یک دستگاه قفل الکترونیکی نصب کند بدون اینکه هراسی از صدمه دیدن و خراب شدن آن توسط مزاحمین داشته باشد ؟

که با بررسی انواع قفل های الکترونیکی موجود در دنیا و بررسی معایب و مزایای آنها به این نتیجه رسیدیم که قفل های الکترونیکی موجود هیچ یک شرایط لازم برای عمومی شدن را ندارند و باید قفلی بسازیم که . . .

آخرین بروز رسانی در جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:48  

سيستم تحليل گر متن فارسي با استفاده از شبكه عصبي

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط مسعود جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:30

 

محمد امين چپ نويس (دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد )

چكيده

مراحل عملكرد اين سيستم به اين ترتيب مي باشد كه ابتدا با عمل پيش پردازش بر روي كلمه كه باعث افزايش كارايي سيستم مي شود ، شروع مي شود و در ادامه چگونگي آموزش شبكه عصبي براي انجام عمليات لازم خواهد بود و همچنين چگونگي استفاده از شبكه عصبي براي اعراب گذاري كلمات فارسي و در نهايت استفاده از يك نوع ماركوف مخفي .

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:48  

سنجش كيفيت تصاوير ديجيتال فشرده شده زبان اشاره فارسي

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط مسعود جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:26

 

محسن عشوريان ؛ كورش زارعي نيا ؛ كورش بهاري ؛ عليرضا بني طالبي ؛ محمد رضا عسگري ؛ مازيار

ايرانژاد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي

 

چكيده:

جهت سنجش كيفيت تصاوير ديجيتال ساكن و متحرك (ويدئو) روشها و استانداردهايي در طول دهه گذشته ارائه گرديده است. با اين حال در ارسال زبان اشاره به لحاظ آنكه هدف رساندن يك پيام گفتاري با استفاده از حركات قابل رويت دستها , حالت هاي مختلف چهره و سروبدن فرد ناشنوا مي باشد.، كيفيت سنجي داراي هدفي متفاوت باشد. در سنجش كيفيت تصاوير ديجيتال عادي مقايسه تصوير اصلي با تصوير پردازش گرديده (فشرده شده و بازسازي شده) مبناي امتياز دهي مي باشد ولي در سيستمهاي انتقال ويدئو زبان اشاره ارسال بدون خطا پيام گفتاري اصلي ترين هدف مورد نظر مي باشد. در اين مقاله روشهاي جهت فشرده سازي مجموعه اي از تصاوير زبان اشاره استفاده گرديده است. در هر مورد نرخ آشكار سازي درست همراه با كيفيت بيان شده توسط تعدادي از افراد ناشنوا براي دسته هاي مختلفي از جملات و اصطلاحات زبان اشاره گزارش مي گردد.

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:48  

سیستم های دیسپاچینگ مدرن و اتوماسیون شبکه ها در ایران

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط مسعود جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:20

محمد هادی ور هرام ، سعید ناهی ، مهرداد داوری فر ، ابو الفضل داوری

چکیده :

هدف از ایجاد سیستمهای دیسپاچینگ مدرن و اتوماسیون شبکه ، نظارت ، مدیریت و انجام عملیات بر روی شبکه های برق و اجزاء آن یعنی پست ها و خطوط انتقال برق است ...

آخرین بروز رسانی در جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:47  

صفحه 6 از 16